Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Ağac nəqqaşı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi