Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Ağacdan bədii məmulatlar hazırlayan usta

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi