Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Daşdoğrayan maşın operatoru

everoiejvpoe oinerpomnepron opermperk opverpo

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ