Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Dülgər

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Ticarət və Xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi