Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kompüter üzrə operator, dizayner

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ