Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Biçici

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Goranboy Peşə Məktəbi

Ağdaş Peşə Məktəbi