Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Utfel qaynadıcısının aparatçısı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

İmişli Peşə Məktəbi