Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Texnoloji qurğuların operatoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi