Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Laborant-mikrobioloq

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

1 nömrəli Balakən Peşə Məktəbi