Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Laborant-mikrobioloq

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Kürdəmir Peşə Liseyi

1 nömrəli Balakən Peşə Məktəbi