Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı