Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Avtomotonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin yoxlayıcısı