Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Xalça və xalça məmulatının bərpaçısı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Şəmkir Peşə Liseyi

Qazax Peşə Liseyi