Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Elektrik qatarının maşinist köməkçisi