Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

İşarəvermə, mərkəzləşdirmə, bloklama qurğularının təmiri və xidməti elektrik montyoru