Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kontakt şəbəkəsinin elektrik montyoru