Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Dartı yarımstansiyasının elektrik montyoru