Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Elektrik avadanlıqlarına təmiri və xidməti elektrik montyoru

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

İmişli Peşə Məktəbi