Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

4 nömrəli Ağdam Peşə Məktəbi