Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Vaqon baxıcısı-təmirçisi