Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Kapitan-mexanik (dalğıc, xilasedici gəminin, motorlu katerin)

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ