Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Gəmi elektriki

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ