Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Gəmi elektrik qaynaqçısı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ