Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Gəmi elektrik - qaz qaynaqçısı

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ