Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Gəmi maşın və mexanizmlərin təmiri üzrə çilingər