Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Təmirçi-çilingər

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

İmişli Peşə Məktəbi