Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

Soyuducu qurğularda məhsulların saxlanması və anbarlanması üzrə operator

TƏDRİS OLUNANDUĞU PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ

Beyləqan Peşə Məktəbi