Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

İXTİSASLAR

Kənd təsərrüfatı, balıq və meşə təsərrüfatı

Meyvə-tərəvəz ustası

Üzüm ustası

Pambıqçı

Baramaçı

Tütün ustası

Bitkiçilik mütəxəssisi

Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər-elektrik, avtomobil sürücüsü

Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə elektrik montyoru-avtomobil sürücüsü

Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər

Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü (BC kateqoriyası)

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer, avtomobil sürücüsü (BC)

Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü

Traktorçu-maşinist

Kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər

Aqroservis mütəxəssisi

Heyvandarlıq kompleksləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru

Heyvanlara baytar xidməti köməkçisi

Heyvanlarda süni mayalanma üzrə texnik

Mexanikləşdirilmiş heyvandarlıq fermalarının və komplekslərin mexanizatoru və elektrik montyoru

Quşçuluq fabriklərinin və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru

Heyvandarlıq mütəxəssisi

Arıçı

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər

Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü

Suvarma maşınları və nasos qurğuları maşinisti

Suvarma sistemlərinin operatoru

Neft və qazçıxarma operatoru

Bağban

Bağban-dekorator