Turin Prosesi İşçi qrupunun görüşü keçirilib
Bakı və regionlarda həyata keçirilən “Dual Təhsil Proqramı”nın aralıq monitorinqi uğurla davam etdirilir
Peşə təhsilində təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesi ilə bağlı məlumat görüşü keçirilib
“Heydər Əliyev dayanıqlı Azərbaycan peşə təhsilinin yaradıcısıdır” adlı tədbir keçirilib
Peşə təhsil müəssisələrindəki kommunikasiya mütəxəssislərinin hazırlığı üçün növbəti tədbir keçirilib

İxtisaslar

  2020-2021-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ PEŞƏ TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏDRİS EDİLƏN İXTİSASLAR

1 Kargüzar 31  Kompüter ustası 61 Elektronika ustası 91 Avtomobillərin təmiri çilingəri
2 Reklam işçisi 32 Lokal şəbəkələrə xidmət üzrə texnik 62 Radio-televiziya aparatlarının təmiri və xidməti radiomexaniki 92 Avtomobillərin təmiri çilingəri, avtomobil sürücüsü
3  Florist 33 Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator 63 Rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı 93 Avtomobil mühərriklərinin yığıcısı
4 İnteryer və eksteryerin bədii tərtibatçısı 34 Veb dizayner və proqram təminatçısı 64 Mobil telefonların təmiri ustası 94 Metropolitenin stansiya növbətçisi
5  Zərgər 35 Veb dizayner 65 Əl elektrik qaynaqçısı 95 Kimyəvi analiz laborantı
6  Ağac nəqqaşı 36 Mehmanxana inzibatçısı 66 Elektrik qaz qaynaqçısı 96 Laborant-mikrobioloq
7  Misgər 37 Mehmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi 67 Sənayedə quraşdırma işləri üzrə usta 97 Neft-kimya sənayesi aparatçısı-operatoru
8  Xalçaçı 38  Oteldə konsiyerj 68 Rəqəmli idarə olunan dəzgahların kompüter operatoru 98 Texnoloji qurğuların operatoru
9  Əməliyyatçı mühasib 39 Mühafizəçi  69 Torna və frezer dəzgahların operatoru 99 Çörək ustası
10  Mühasib 40 Baramaçı 70 Tornaçı 100 Utfel qaynadıcısının aparatçısı
11  Sığorta işçisi 41 Bitkiçilik mütəxəssisi 71 Alətçi çilingər 101 Üzümçülük və şərab ustası
12  Dayə 42 Meyvə ustası 72 Mexaniki yığma işləri üzrə çilingər 102 Dərzi
13 Ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar 43 Tərəvəz ustası 73 Təmirçi-çilingər 103 Tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi
14 Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi 44 Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər elektrik, avtomobil sürücüsü 74 Planer və mühərrik üzrə mexanik 104 Geyim üzrə dizayner
15  Tədbirlərin təşkilatçısı 45 Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər 75 Gəmi maşın mexanizmlərinin təmiri üzrə çilingər 105 Kostyum ustası və dərzi
16  İşıq operatoru 46 Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü (BC kateqoriyası) 76 Tankerlərdə yükləmə-boşaltma əməliyyatçısı 106 Kompüter üzrə operator, dizayner
17  Kinomontajçı 47 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer 77 Elektrovoz maşinisti köməkçisi 107 Poliqrafiya üzrə dizayner
18  Səs operatoru 48  Aqroservis mütəxəssisi 78 Teplovoz maşinisti köməkçisi 108 Çilingər-santexnik
19 Video çəkiliş üzrə operator 49 Heyvandarlıq mütəxəssisi 79 Dəmiryol stansiyasının növbətçisi 109 Mənzil təsərrüfat xidməti üzrə mütəxəssis
20  Aşpaz 50  Arıçı 80 Texniki xidmət məntəqələrində lokomotiv baxıcısı və təmirçi çilingər 110 Dülgər
21  Qənnadçı, şirniyyatçı 51 Dağ mədən işləri üzrə mütəxəssis 81  Vaqon baxıcısı-təmirçisi 111 İnşaat xarratı
22 Turizim sahəsində iaşə üzrə mütəxəsisi 52 Neft və qazçıxarma operatoru 82 Kontakt şəbəkəsinin elektrik montyoru 112  Rəngsaz və Suvaq ustası
23  Bərbər 53 Bağban-dekarator 83 İşarəvermə, mərkəzləşdirmə, bloklama qurğularının təmiri və xidməti elektrik montyoru 113 İnşaat ustası
24 Bərbər-vizajist-manikürçu 54  Mebel ustası 84 Elektrik qatarının maşinist köməkçisi 114 Quru inşaat ustası
25  Qrimçi-pastijor 55 Üzlükçü dizayner 85 Avtomobil (dəniz, çay) nəqliyyatında hərəkət yükləmə-boşaltma işləri dispetçer məntəqəsinin operatoru 115 İsitmə və soyutma sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis
26  Turizim təşkilatçısı 56 Balıq yetişdirilməsi üzrə mütəxəssis 86 Kran maşinisti (krançı) 116 İsitmə-soyutma, havalandırma sistemləri və avadanlıqları üzrə montajçı
27 Avtomatika üzrə usta 57 Elektrik xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis 87 Avtomobil diaqnostikası və təmiri ustası 117 Plastik boru qaynaqçısı
28 Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və istehsal üzrə operator 58 Yüksəkgərginlikli hava xətlərinin və kontakt şəbəkələrinin quraşdırıcısı üzrə elektrik montyoru-xətçi 88 Avtomobil rəngsazı 118 Kompüter sistemlərində proqram təminatı
29 Mühafizə-yanğın siqnalizasiyasının elektromontyoru 59 Lift üzrə elektromexanik 89  Avtomobil üzrə dəmirçi 119 Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı
30 Kompüter operatoru 60 Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə elektrik montyoru 90  Avtomobil üzrə elektrik 120 Proqramla idarə olunan dəzgahların operatoru