Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi

İxtisaslar

  2019-2020-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ PEŞƏ TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏDRİS EDİLƏN İXTİSASLAR

1 Xalçaçı  38  Kompüter üzrə operator, dizayner  75  Avtomatika üzrə usta  112  Tankerlərdə yükləmə-boşaltma əməliyyatçısı
2 Əməliyyatçı-mühasib 39   Çilingər-santexnik 76   Mühafizə-yanğın siqnalizasiyasının elektromontyoru 113   Vaqon baxıcısı-təmirçisi
3 Ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar 40   Dülgər 77   Nəzarət-ölçü və avtomatika cihazlarının çilingəri 114   Texniki xidmət məntəqələrində lokomotiv baxıcısı və təmirçi çilingər
4 Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi 41   Xalça və xalça məmulatının bərpaçısı 78   Gəmi aşpazı 115   Kontakt şəbəkəsinin elektrik montyoru

 5

Turizm təşkilatçısı 42   Zərgər 79   Lokal şəbəkələrə xidmət üzrə texnik 116   İşarəvermə, mərkəzləşdirmə, bloklama qurğularının təmiri və xidməti elektrik montyoru
 6 Aşpaz 43   Sığorta agenti 80   Mehmanxanada təsərrüfat işləri üzrə nəzarətçi 117   Hərəkət tərkibinin təmiri çilingəri (Metropoliten üzrə)
Qənnadçı, şirniyyatçı 44   Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər 81   Oteldə konsiyerj 118   Avtomobil (dəniz, çay) nəqliyyatında hərəkət yükləmə-boşaltma işləri dispetçer məntəqəsinin operatoru
Turizm sahəsində iaşə üzrə mütəxəssis 45   Veb dizayner  82   Mühafizəçi 119   Avtomobil rəngsazı
Bərbər 46   Veb dizayner və proqram təminatçısı 83   Avtomobil və traktorların elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə çilingər elektrik, avtomobil sürücüsü 120   Avtomobil üzrə dəmirçi
10  Bərbər-vizajist-manikürçü 47   Meyvə ustası 84   Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer, avtomobil sürücüsü 121   Avtomobil mühərriklərinin yığıcısı
11  Kompüter operatoru 48   Kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avtomobil sürücüsü 85   Traktorçu-maşinist 122   Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
12  Kompüter ustası 49   Arıçı 86   Mexanikləşdirilmiş heyvandarlıq fermalarının və komplekslərin mexanizatoru və elektrik montyoru 123   Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
13  Telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı üzrə operator 50   Meliorasiya işlərinin traktorçusu, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü 87   Suvarma maşınları və nasos qurğuları maşinisti 124   Utfel qaynadıcısının aparatçısı
14  Mehmanxana inzibatçısı 51   Mebel ustası 88   Dağ-mədən işləri üzrə mütəxəssis 125   Karamel hazırlayan
15  Baramaçı 52   Rabitə avadanlıqlarının quraşdırıcısı 89   Bağban-dekarator 126   Əyirici (pambıq, yun, ipək, kətan) 
16  Bitkiçilik mütəxəssisi 53   Teplovoz maşinisti köməkçisi 90   Üzlükçü dizayner 127   Toxucu
17  Tərəvəz ustası 54   Dəmiryol stansiyasının növbətçisi 91   Balıq yetişdirilməsi üzrə mütəxəssis 128   Biçici
18  Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər 55   Kran  maşinisti (krançı) 92   Elektrik maşınlarının təmiri üzrə çilingər 129   Mənzil təsərrüfat xidməti üzrə mütəxəssis
19  Geniş profilli traktorçu-maşinist, təmirçi-çilingər, avtomobil sürücüsü 56   Avtomobil üzrə elektrik 93   Yüksəkgərginlikli hava xətlərinin və kontakt şəbəkələrinin quraşdırıcısı üzrə elektrik montyoru-xətçi 130   Quru inşaat ustası
20  Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə fermer 57   Avtomobil diaqnostikası və təmiri ustası 94   Lift üzrə elektromexanik 131   İsitmə-soyutma, havalandırma sistemləri və avadanlıqları üzrə montajçı
21  Aqroservis mütəxəssisi 58   Kimyəvi analiz laborantı 95   Tibbi avadanlıqlarını təmiri və xidməti elektromexanik 132   Daş frezerçisi
22  Heyvandarlıq mütəxəssisi 59   Üzümçülük və şərab ustası 96   Radio-televiziya aparatlarının təmiri və xidməti radiomexaniki 133   Avtomat yoxlama, nizamlama  və idarə cihaz aparatlarının quraşdırıcısı
23  Neft və qazçıxarma operatoru 60   Kostyum ustası və dərzi 97   Mobil telefonların təmir ustası 134   Elektronika ustası
24  Elektrik xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis 61   Rəngsaz və Suvaq ustası 98   Rabitə quraşdırıcısı-antenaçı 135   Yolun və süni qurğuların cari təmiri üzrə briqadir
25  Elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir üzrə elektrik montyoru 62   Məişət soyuducu və istilik sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis 99   Sənayedə quraşdırma işləri üzrə usta 136   Reklam işçisi
26  Əl elektrik qaynaqçısı 63   Kargüzar 100   Soyuducu qurğularında məhsulların saxlanması və anbarlanması üzrə operator 137   Dayə
27  Elektrik qaz qaynaqçısı 64   İnteryer və eksteryerin bədii tərtibatçısı 101   Torna və frezer dəzgahların operatoru 138   Nəzarətçi-xəzinədar
28  Proqramla idarə olunan dəzgahların operatoru 65   Ağacdan bədii məmulatlar hazırlayan usta 102   Rəqəmli idarə olunan dəzgahların kompüter operatoru 139   Avtomobil kran maşinisti-sürücü
29  Tornaçı 66   Ağac üzərində naxış rəssamı 103   Mexaniki yığma işləri üzrə çilingər 140   Çörək ustası
30  Təmirçi-çilingər 67   Misgər 104   Planer və mühərrik üzrə mexanik 141   Poliqrafiya üzrə dizayner
31  Elektrovoz maşinisti köməkçisi 68   Tədbirlərin təşkilatçısı 105   Uçan aparatların cihaz avadnlıqları üzrə elektromexanik  142   İnşaat ustası
32  Avtomobillərin təmiri çilingəri 69   İşıq operatoru 106   Gəmi maşın mexanizmlərinin təmiri üzrə çilingər 143   Plastik boru qaynaqçısı
33  Avtomobillərin təmiri çilingəri, avtomobil sürücüsü 70   Kinomontajçı 107   Növbə matorçusu 144   Kompüter təmiri və xidməti üzrə texnik
34  Dərzi 71   Səs operatoru 108   Gəmi tornaçısı 145   Alətçi çilingər
35  Tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi 72   Video çəkiliş üzrə operator 109   Gəmi elektrik-qaz qaynaqçısı 146   İnşaat xarratı
36  Geyim üzrə dizayner 73   Qrimçi-pastijor 110   Növbə matrosu 147   Mehmanxana qeydiyyatçısı
37  Yerli bələdçi 74   Avtomatlaşdırılmış texnologiyalar və istehsal üzrə operator 111   Bərbər vizajist 148   Barmen-ofisiant