TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ (PEŞƏ TƏHSİL MƏRKƏZİ)
Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Tikinti və Quraşdırma İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Dəniz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
İctimai İaşə və Xidmət üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Aviasiya və Avtomobil Nəqliyyatı üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI
Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi
ƏTRAFLI